Política de Privacitat

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals seran tractades pel FC Barcelona, amb domicili a l’Avinguda Arístides Maillol s/n, 08028, Barcelona i amb NIF G-08266298.

 

 2. FINALITATS

Les dades seran tractades per a la gestió del programa Barça Fans, pel que tractaren les seves dades per a les següents finalitats: 

• Gestionar la seva compte d’usuari;

• Proporcionar-li accés a continguts o serveis exclusius per a usuaris del programa Barça Fans.

Tanmateix, sempre i quan ens hagi proporcionat el seu consentiment mitjançant la marcació de les respectives caselles establertes a l’efecte en el formulari, podrem tractar les seves dades per:

• Remetre la Newsletter informativa del programa Barça Fans, que serà sempre personalitzada i adaptada al seus interessos.

• Remetre informació addicional relacionada amb el FC Barcelona, com, per exemple, enquestes d’opinió, invitacions a esdeveniments, o productes del propi Club com descomptes o promocions per entrades a partits, merchandising, productes digitals, etc.

• Remetre informació, descomptes o promocions de tercers amb els que el FC Barcelona pugui mantenir una relació comercial o de col·laboració, como per exemple la Fundació Privada del FC Barcelona, o els patrocinadors o sponsors del Club, els quals poden realitzar accions específicament orientades als Barça Fans.

 

3. COMUNICACIÓ DE DADES

Les seves dades no seran cedides, venudes, llogades o posades a disposició de cap altre forma a cap tercer, tret d’aquells proveïdors de serveis del FC Barcelona, els quals realitzen determinades activitats per al Club (com per exemple l’enviament de la newsletter), però que en cap cas tractaran les dades per a finalitats pròpies. Alguns d’aquests proveïdors poden trobar-se  fora de la Unió Europea, tal i com s’indica a l’apartat 5 següent.

 

 4. DECISIONS AUTOMATITZADES I ELABORACIÓ DE PERFILS

Per alguns serveis, podem tractar les seves dades personals utilitzant mitjans automatitzats. Això significa que determinades decisions es prenen de forma automàtica sense intervenció humana. Per exemple, podrem segmentar-lo segons si tenen interès en determinades seccions del FC BARCELONA, o utilitza els nostres serveis com per exemple el Wifi gratuït en les nostres instal·lacions.

Tanmateix podem elaborar un perfil mitjançant l’anàlisi del seu comportament a la web o mostrant-l’hi productes que puguin ser del seu interès, en base a les preferències que hagi mostrat mitjançant la seva navegació, o informació obtinguda mitjançant les cookies.

A més, si ha acceptat rebre comunicacions comercials, les mateixes podran ser adaptades i personalitzades segons els interessos dels usuaris, bé en base als productes i serveis sol·licitats, bé en base a aquelles dades que podem deduir o obtenir de la seva navegació, interès en determinats continguts o reacció a les nostres comunicacions, entre d’altres.

Aquesta personalització es realitza de forma parcialment automatitzada, en el sentit que el Club determina els paràmetres de la personalització, però la plataforma tecnològica és la que genera el perfil de l’usuari. No enviem comunicacions generals que no siguin segmentades mitjançant el procediment anterior, ja que considerem que és d’interès tant del Club como de l’usuari del programa Barça Fans, l’enviar o rebre informació que sigui rellevant, i perquè el no segmentar no alteraria el número de comunicacions rebudes del programa Barça Fans, si no tan sols el contingut de les mateixes. En aquest sentit, si qualsevol usuari del programa Barça Fans no desitja ser segmentat, preguem que no es subscrigui a les comunicacions del programa Barça Fans.

 

5. TRANSFERENCIES INTERNACIONALS

El FC Barcelona, com entitat de projecció internacional, té proveïdors internacionals que poden prestar els seus serveis des de fora de la UE, per tant és possible que les seves dades es tractin fora de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu (per exemple, el proveïdor d’enviament de la newsletter, emmagatzematge de dades, gestió de les sol·licituds d’informació o atenció al soci, etc.).

 En qualsevol cas, el Club s’assegurarà que aquests tractaments de dades es protegeixin sempre amb les garanties oportunes, que podran incloure:

• Clàusules Tipus aprovades per la UE: Es tracta de contractes aprovats pel regulador Europeu, i que proporcionen les garanties suficients per a garantir que el tractament compleix amb els requisits establerts pel Reglament Europeu de Protecció de Dades.

• Certificacions dels tercers: Per exemple, el Privacy Shield, acord marc entre la UE i Estats Units que estableix un marc estandarditzat per al tractament de dades d’acord als requisits del Reglament Europeu de Protecció de Dades.

 

6. DURACIÓ DEL TRACTAMENT

Totes les dades que ens proporcioni i que, mitjançant la prestació dels serveis associats al programa Barça Fans puguem deduir, seran tractats indefinidament mentre formi part del programa Barça Fans, o fins que, per qualsevol medi disponible segons la tecnologia disponible en cada moment, el FC Barcelona pugui considerar que ja no te interès en formar part del Club o rebre les nostres comunicacions. Un cop es doni de baixa, el FC Barcelona conservarà les seves dades degudament anonimitzades amb finalitats estadístiques o d’estudi de mercat, sempre que sigui possible, o degudament bloquejades per a complir amb qualsevol obligació legal del Club.

 

7. EXERCICI DELS SEUS DRETS

En qualsevol moment podrà revocar el consentiment a qualsevol dels tractaments indicats anteriorment sense que tingui cap conseqüència sobre la seva condició de Barça Fan, llevat que es doni de baixa del programa.

Tanmateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat mitjançant comunicació per escrit dirigida a la direcció Avda. Aristides Maillol, S/N, 08028 de Barcelona (España), amb la referència “Dades Personals”, o bé per correu electrònic a proteccio.dades@fcbarcelona.cat

Si té qualsevol dubte sobre com tractem les seves dades de caràcter personal, o qualsevol altre qüestió relacionada amb la matèria, pot posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades, a la direcció Avda. Aristides Maillol, S/N, 08028 de Barcelona (España), a la atenció del “Delegat de Protecció de Dades”, o bé per correu electrònic a la direcció dpo@fcbarcelona.cat.

A més, l’informem que podrà interposar reclamació davant l’Autoritat de Control competent si considera que el FC Barcelona ha tractat les seves dades contravenint la present Política de Privacitat o qualsevol altre normativa vigent relacionada.